Undertak og vindsperre

Undertakets oppgave er å hindre vann og fukt i å trenge inn i takkonstruksjonen.

 -

Ranit

Benyttes som forenklet undertak


Ranit undertak er plater av kartong som er bygd opp av flere lag papir laminert med vannfast lim. Oversiden av platene er belagt med et sortfarget damptett belegg av polyetylen, mens undersiden er av brunt kraftpapir. Platen er 2mm tykke og leveres i standard bredde 1300mm og standard lengde 2500mm. 

Ranit undertak kan benyttes til alle lektede skråtaksløsninger med takhelling ned til 18 grader. Platene egner seg både til isolerte og uisolerte skråtak hvor taktekket er montert på selvbærende lektesystem. Ranit Undertak er damptett og krever derfor min. 48mm utlufting mellom undertaket og underliggende vindsperresjikt i isolerte skråtak.

Produktark