Undertak og vindsperre

Undertakets oppgave er å hindre vann og fukt i å trenge inn i takkonstruksjonen.

 -

Forestia Taktro ekstra P5/P6

Undertaksplater

Forestia Taktro Ekstra P5/P6 leveres i 16, 18 og 22mm tykkelse og benyttes som bærende undertak på sperrer eller takstoler med c/c 0,6m.Platene er profilert med not/fjær på langsidene og en spesialprofil på kortsidene. 

Takverket skal være dimensjonert og lagt i henhold til NBI`s produktdatablad. Kan benyttes i kalde og varme klimakonstruksjoner.